Marko Saha

Marko Saha: ”Innostan ja autan pelinrakentajana asiakkaan tiimiä ratkaisemaan haasteensa”

Liiketoiminta-arkkitehti Marko Saha haluaa, että teknologia nähdään sekä mahdollistajana, että muutoksen synnyttäjänä ja että osallistaminen on onnistumisen tärkeimpiä raaka-aineita. Juttusarja esittelee First Goalin asiantuntijoita.  

Kerrotko aluksi työhistoriastasi? 

Olen auttanut reilun 20 vuoden urani aikana satoja asiakkaita hyödyntämään digitalisaation keinoja toiminnan kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla olen rakentanut, kasvattanut ja kehittänyt oman liiketoiminta-alueeni toimintaa kokonaisvaltaisesti.  

Matkan varrella olen ollut usein auttamassa asiakkaita muutostilanteissa, joissa toimintaa on systematisoitu sekä haettu ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin parantamalla toiminnan ketteryyttä, läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja tehokkuutta. Teknologiaa fiksusti hyödyntäen on saatu aikaan ratkaisuja, jotka tukevat organisaation tavoitteita ja tuovat mitattavaa hyötyä, olipa kyseessä sitten valmistavan teollisuusyrityksen toiminta, palveluyrityksen asiakaspalvelu tai julkishallinnon kehittäminen. 

Omassa fokuksessa on ollut organisaation sisäisten ja ulkoisten palveluprosessien muotoilu, työkalujen valinta, käyttöönotto ja kehittäminen sekä tiedon ja tietämyksen hyödyntäminen johtamisessa ja kehittämisessä. Näitä on tuettu valitsemalla käyttöön sopivat, ketterät toimintatavat ja -mallit sekä työkalut seurantaan ja ohjaamiseen. 

Kerrotko lyhyesti nykyisestä työstäsi? 

Tyypillisesti toimin ”pelinrakentajana” asiakkaan tiimissä. Innostun ja innostan tiimiäni ratkaisemaan heidän edessään olevia haasteita. Oman tiimin toiminnan kasassa pitämisen lisäksi pidän usein huolta myös muista sidosryhmistä ja ulkoisista kumppaneista. 

Roolini vaihtelee asiakkaasta ja tilanteesta riippuen. Useimmiten toimin neuvonantajan, konsultin, projektipäällikön tehtävissä digitalisaatiohankkeissa. Pyrin samalla aina kehittämään asiakkaan toimintatapoja oman ketterän filosofiani mukaisesti, joka yhdistelee tilanteeseen sopivasti eri viitekehyksien parhaita puolia. Tavoitteeni on löytää tapa tehdä asioita fiksummin, organisaation tila ja kypsyys huomioiden.  

Muutos- ja kehitysprojektien onnistumisen kannalta on tärkeää, että teknologia ymmärretään mahdollistajana, mutta myös muutosdraiverina, joka tarvitsee ympärilleen muutoksen tekijät sekä sen mahdollistavan kulttuurin. Tässä onnistumisessa on erityisen tärkeää ihmisten osallistaminen, jota pidän muutosprojekteissa keskeisenä onnistumisen tekijänä. 

Työni lähtee usein liikkeelle erilaisten kartoitusten, konseptointien ja sparrailujen kautta, joissa eri menetelmiä hyödyntäen käydään läpi nyky- ja tavoitetilaa. Tästä edetään analysoinnin ja suunnittelun kautta kehityshankkeiden projektointiin. Tämän jälkeen seuraa kumppanien kartoitus ja kilpailutusvaihe, jonka jälkeen alkaa yleensä varsinainen projekti- ja käyttöönottovaihe. Käyttöönoton jälkeen osallistun tarvittaessa jatkuvan kehittämisen ja palveluiden suunnitteluun ja ohjaamiseen 

Mikä sinua motivoi nykyisessä työssäsi? 

Ihmiset. Vaikka olenkin hyvin innostunut eri teknologioiden hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä, sisälläni palaa halu auttaa ihmisiä ratkaisemaan haasteitaan. Toki lähes aina teknologialla on roolinsa haasteiden ratkaisemisessa, mutta ilman ihmistä ja ihmisen toimintaa ei yleensä päästä haluttuihin lopputuloksiin. Ihmisistä ja ihmisten toiminnasta muodostuu organisaation toimintatavat ja kulttuuri. Valjastamalla teknologia oikein käyttöön ja muuttamalla ihmisten toimintaa saadaan aikaiseksi muutoksia, jotka vievät organisaatiota kohti tavoitteita sekä parantaa muutoskyvykkyyttä tulevaisuuden tarpeisiin. 

Entäs sitten mielenkiintosi kohteet töiden ulkopuolella? 

Latailen omia akkuja urheilun parissa. Olen innokas kokeilemaan uusia lajeja, mutta erityisesti kuntoliikunta crossfitin ja pyöräilyn parissa ovat jääneet pysyvästi elämääni. Kaikenlainen liikkuminen ulkona ja luonnossa koiran kanssa on mukavaa. Joskus haaveilen paluusta kamppailulajien pariin, ja ehkä sen joskus vielä teenkin. 

Muita mielenkiinnon kohteita ovat kaikenlaiset tekniset vempaimet, erityisesti älysähkölaitteilla ja kotiautomaatiolla saavutettavat asumismukavuudet kiinnostavat. 

Kesällä vapaa-aika kuluu perheen kanssa veneillessä Vanajaveden vesistössä. Talvisin on mukava laskea alamäkeä lumilaudalla. Yhteisön painostuksesta huolimatta golf-ura on jäänyt toistaiseksi vain greencardin suorittamiseen. 

Onko vielä jotain muuta, jota haluaisit kertoa itsestäsi? 

Innostun kaikesta uudesta, oli se sitten tekninen vempele, urheilulaji tai toimintaa tehostava viitekehys.  

Lue lisää