Digitaalinen transformaatio: kuinka se onnistuu?

Monet yritykset ja organisaatiot digitalisoivat toimintaansa, mutta miksi moni digitaalinen transformaatio ei realisoidu suunnitellusti? Koostin tähän blogikirjoitukseen keskeisiä digitaalisen transformaation onnistumista tukevia asioita ja elementtejä – miten nämä asiat toteutuvat sinun organisaatiosi digitalisointihankkeissa?

Digitaalinen transformaatio lähtee strategiasta, joka jäsentää kaikille organisaatiossa työskenteleville, mitä tehdään, miksi tehdään ja kuka tekee. Strategia kertoo myös sen, kuka muutosta johtaa, kuinka tämä muutos viestitään organisaatiolle ja kuinka se istutetaan osaksi yrityksen tai yhteisön kulttuuria. Digitaalinen transformaatio on prosessi, joka näyttäytyy erilaisina ja eri kokoisina hankkeina prosessin itsensä ollessa pysyvä. Prosessiin liittyvät hankkeet ovat läpinäkyviä ja alisteisia sille kokonaissuunnitelmalle, josta muutoksen johtaja vastaa.

Transformaatio näyttäytyy asiakkaille parempana ja yksilöidympänä palveluna. Se näyttäytyy yksinkertaisina toimivina prosesseina, joihin asiakas voi kiinnittyä missä tahansa ja milloin tahansa. Työntekijöille asioiden tekeminen näyttäytyy entistä helpommalta, automatisoidummalta ja vähemmän turhauttavalta. 

Digitaalinen transformaatio auttaa skaalaamaan liiketoimintaa

Digitaalinen transformaatio luo tilaa uudelle ajattelulle, jossa tietoon perustuen pystytään luomaan kokonaan uusia tuotteita tai palveluita liiketoiminnasta riippuen. Onnistuneessa transformaatiossa teknologiat, prosessit ja data on valjastettu kiihdyttämään ja kasvattamaan liiketoimintaa kuormittamisen sijasta. Uudenlaisen kulttuurin myötä eri liiketoimintayksiköt ja niihin liittyvät funktiot oppivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia toinen toisiltaan. Kertaalleen keksityt innovaatiot on helppo skaalata nopeasti vaikka läpi kaikkien liiketoimintojen.

Tekemisen painopiste on siirtynyt teknologisten moottorien rakentamisen sijasta kaupallisten teknologia-ekosysteemien hyödyntämiseen. Tällöin innovaatioissa voidaan keskittyä itse liiketoiminnan ja liiketoimintamallien innovointiin sekä niiden nopeaan testaamiseen ja käyttöönottoon. Onnistuminen näkyy parhaimmillaan silloin, kun organisaatio huomaa digitalisaation kasvattavan liiketoimintaa voimakkaasti samaan aikaan, kun asiakas- ja työntekijätyytyväisyys ovat tapissaan.

Globaalit teknologia-ekosysteemien rakentajat (Microsoft, Salesforce, Amazon…) ovat nopealla omalla kasvullaan todistaneet sen, että yritykset ja yhteisöt ympäri maailmaa ovat enenevässä määrin kiinnittyneet heidän ekosysteemeihinsä. Jokainen suomalainen yritys ja yhteisö voi tehdä oman ekosysteemivalintansa ja kiihdyttää digitalisoitumistaan hyvin rakennetun digitaalisen transformaation strategian avulla.

Lue lisää

Tutustu palveluihimme

  • Kehityssuunnitelmat: Yrityksellenne ammattilaisen laatima konkreettinen suunnitelma asiakaspalvelun kehittämiseen
  • Kilpailutukset: Etsimme ja kilpailutamme yrityksellenne parhaiten soveltuvat asiakaspalveluratkaisut
  • Käyttöönotot: Autamme yrityksiä asiakaspalvelujärjestelmien käyttöönottoprojekteissa
  • Muut palvelut: Sparraus, koulutus, konseptoinnit, auditoinnit, asiakkaiden palvelupolut, prosessikehitys, integraatiot, selvitykset