Tekoäly asiakaspalvelussa

Mitä johtajan pitää tietää tekoälyn hyödyntämisestä? Tee ainakin nämä

Tekoäly on nyt kaikkien puheissa – jos et ole vielä käynyt työpaikalla keskustelua ChatGPT:stä, et ehkä ole käynyt edes työpaikalla. Tekoäly tulee kiistatta mullistamaan tapamme tehdä töitä, mutta vaikka yrityksen suunta olisikin tällä tiellä yhä epäselvä, aurinko nousee silti huomennakin, lupaa liiketoiminta-arkkitehti Anniina Valtonen. Odottelemaan ei silti voi jäädä.  

Tekoäly, eli koneoppiminen, ei sinänsä ole uusi asia, vaan oppivaan mallinnukseen liittyvää tutkimusta ja siihen perustuvia sovelluksia on tuotettu jo vuosikymmeniä. Kiihtyvä teknologian kehitys on kuitenkin aivan viime vuosina tuonut tekoälyä hyödyntävät sovellukset ja soveltamisen kirjaimellisesti kaikkien ulottuville.  

Nopea kehitys on johtanut siihen, että keskustelu tekoälyn hyödyntämisestä on nyt voimakkaalla ”hypekäyrällä”. Hypekäyrä viittaa siihen, että tyypillisesti ihmiset ja organisaatiot yliarvioivat uusien teknlogoiden vaikutuksia lyhyellä tähtäimellä ja vastaavasti aliarvioivat niiden merkitystä pitkällä tähtäimellä. Erityisesti ChatGPT, sanfranciscolaisen Open AI -laboratorion julkaisema keskusteleva tekoälysovellus, räjäytti tekoäly-hypekäyrän. 

Yritysten on syytä ottaa tekoälypuhe vakavasti, mutta paniikkiin ei ole aihetta. Organisaation luotsaaminen kohti tekoälyä hyödyntävää tulevaisuutta ei edellytä liiketoimintajohdolta neuroverkkoarkkitehtuurin ymmärrystä eikä ensimmäisenä edes sitä, että taloon palkataan liuta ai-asiantuntijoita. Alkuun pääsee helposti kahdella, puhtaasti liiketoiminnan omista lähtökohdista nousevalla näkökulmalla. 

Näkökulma 1: data 

Tällä hetkellä kaikkien puheissa on ChatGPT, joka on generatiivinen tekoäly – koneoppimista hyödyntävä kielimalli, joka kykenee ”keskustelemaan” ja luomaan vaikkapa uutta tekstiä aiemmin omaksumansa datan perusteella. Käytännössä tämä ja muutkin generatiiviset tekoälyt tuottavat ”omaperäisiä” ja uniikkeja tuotoksia, kuten kuvia ja tekstiä. Tällainen tekoäly ainoastaan ennustaa – koko ajan tarkentuen – mikä luku, pikseli, tavu, nuotti tai sopii seuraavaksi sarjaan.

Jotta yritys voisi hyödyntää toimintansa kehittämisessä ja kasvun vauhdittamisessa tekoälyä, tarvitaan siis dataa. Eikä vain mitä tahansa dataa, vaan datan on oltava hyvälaatuista ja luotettavaa, sillä heikkolaatuinen data tuottaa tietysti huonoja tuloksia mutta voi pahimmillaan jopa huomaamatta vinouttaa oppivan mallin kehitystä ja tuotoksia. Dataa pitää myös yrityksessä aktiivisesti kerryttää, kehittää, vaalia ja suojella. 

Tekoälysovelluksiin liittyen kannattaa muistaa sekin, että kehitys on erityisen nopeaa. Datan on oltava siirrettävissä ja hyödynnettävissä joustavasti myös tulevaisuuden tarpeisiin – huomenna on saatavilla uusia työkaluja, teknologioita ja sovelluksia, joista emme tänään tiedä vielä mitään. 

Näkökulma 2: strategiset tavoitteet 

Toinen kriittisen tärkeä askel kohti yrityksen tekoälytulevaisuutta liittyy strategisen tavoitteen ymmärtämiseen. Mihin kysymyksiin tarvitaan vastauksia, jotta tulevaisuuden kasvu mahdollistuu? Mitkä ovat keskeisiä ratkaistavia ongelmia arjessa tai pitkällä tähtäimellä? Tekoäly ei etsi valmiita, olemassa olevia vastauksia vaan luo uusia – mitä vastauksia yrityksessänne etsitään?  

Yrityksen johdon keskeinen tehtävä onkin aluksi unohtaa teknologia ja keskittyä siihen, miten ja missä asioissa organisaatiota voitaisiin auttaa. Tavoitteena ei ole korvata ihmisiä, vaan tukea heidän työtään ja löytää mielekkäitä käyttötapauksia koneen ratkottavaksi. Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa tekoäly voi auttaa luomaan uusia komponentteja, ja asiakaspalveluun eri teknologiatoimittajat povaavat sillä 10–20 % parannusta tehokkuuteen.  

Tekoälyyn perustuvat sovellukset ja liiketoiminnan kehittäminen ovat siis ennen muuta tukemassa ja nopeuttamassa yrityksen kasvua, mutta ilman avainkysymysten tunnistamista ja strategista suunnittelua yritykset tekoälytiellä jäävät auttamatta lähtötelineisiin. 

Tee nämä 7 asiaa: 

  1. Selvitä mitä arkaluontoista dataa teidän yrityksessänne on 
  2. Määritä yhdessä työntekijöiden kanssa selkeät käytännöt datanne ja AI:n käyttöön 
  3. Pohtikaa uudelleen: Mikä on teidän yrityksenne tavoite ja miten haluatte hyötyä tekoälystä? 
  4. Avustaja-AI: Missä kielimallit/generatiivinen AI voivat auttaa teidän työtänne ja työntekijöitänne? 
  5. Onko teillä saatavilla tähän hyvää ja eheää dataa?
  6. Tarjoaako teknologia toimittajanne upotettuja GPT ym. toiminnallisuuksia jo testattavaksi? 
  7. Haluatko sparrailla? Ota meihin yhteyttä

Miten asiakaspalvelun kehittämisessä voi hyödyntää tekoälyä?  Lisää ideasi muiden joukkoon

Suosituimmat vastaukset tällä hetkellä

  1. Luokittelemaan palvelupyynnöt oikeille prioriteeteille ja oikeisiin jonoihin vapaasta tekstistä tai keskustelusta
  2. Käyttöliittymänä organisaatiomme dataan
  3. Tietoartikkelien luomiseen

Lue lisää generatiivisesta tekoälystä 

Lataa asiakaspalvelun kehittäjän opas

First Goalin asiantuntijoiden laatima kattava, maksuton opas kertoo asiakaspalvelusi tilan ja auttaa viemään sen uudelle tasolle.